HAKKIMIZDA > Yönetim Kurulu

         Profesyonel yönetim yaklaşımında, kurumsal yönetişim ilkelerine hassasiyet gösteren Deneme Grubu, hissedarları arasında fark gözetmez ve bütün faaliyet alanlarında etik kurallara uygun bir biçimde hareket eder.
Deneme Grubu Yönetim Kurulu en üst karar makamı olup, tüm grup şirketlerindeki paydaş çıkarlarının nihai sorumluluğunu taşır. Kurul, Başkan dahil olmak üzere, on bir üyeden oluşur ve yılda dört defadan az olmamak üzere, Grup çalışmalarının gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Deneme Holding Yönetim Kurulu Üyeleri

    Mehmet     Müdür
    Ahmet     Muhasebeci
    Ayhan     işletme sorumlusu

 

@ Copyright 2014 Senanur Mühendislik * Tüm Hakları Saklıdır.